Orato

Orato

Miễn phí
Orato là một thẳng về phía trước đoạn diễn văn ứng dụng
Người dùng đánh giá
4.5  (8 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.2
Phiên bản mới nhất:
2.5 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
Orato là một thẳng về phía trước đoạn diễn văn ứng dụng. Tất cả những văn bản nhập được mang ra qua bảng đi. Thiết lập cho phép Orato đọc cũng theo yêu cầu hay tự động khi mới văn bản được thêm vào bảng đi. Tùy chọn khác sẽ hiển thị nhắn tin nếu cần thiết, với chiếu sáng nay của từ đó hay câu được trả lời. Orato có thể làm được cài đặt để cái đĩa cứng hoặc sao trên một cây bút lái dùng di động.

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận

Thông tin được cập nhật vào: