Orato

Orato

ฟรี
Orato คือตรงต่อข้อความที่จะพูดโปรแกรม
คะแนนผู้ใช้
3.6  (17 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.4
รุ่นล่าสุด:
2.5 (ลองดู)
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
Orato คือตรงต่อข้อความที่จะพูดโปรแกรม ข้อความทั้งหมดข้อมูลเป็นแบกออกไปทางยังคลิปบอร์ดแล้ว ตั้งค่าการอนุญาตให้ Orato จะอ่านเหมือนกัการทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องหรือโดยอัตโนมัติเมื่อใหม่ข้อความเป็นอนถูกเพิ่มไปยังคลิปบอร์ดอน ตัวเลือกอื่นๆจะแสดงข้อความหากต้องการกับระบบเน้นข้อความของคำหรือประโยคที่พูดออกมาได้ Orato สามารถเป็นได้ทั้งติดตั้งเพื่อเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ก็ต่อหรือคัดลอกจะเป็นปากกาขับรถสำหรับแบบเคลื่อนย้ายได้ประโยชน์หรอก
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: